Trauma...

Trauma (Oblicza Victorii Bergman, #2) - Erik Axl Sund, Jerker Eriksson, Håkan Axlander Sundquist, Wojciech Łygaś

„Przemoc fizyczną i seksualną wobec kobiet i dzieci można postrzegać jako metodę, za pomocą której mężczyzna buduje swoją męskość. Dzięki przemocy zdobywa władzę i kontrolę, do której prawo daje mu tradycyjna struktura społeczna oparta na odrębności płci i na władzy.”

Trauma lub uraz psychiczny - ostry, nagły uraz (szok), który może spowodować zaburzenia psychiczne i somatyczne (nieprawidłowe działanie fizycznych funkcji organizmu). Mogą ją wywołać różne czynniki ale skutki są często bardzo podobne: najważniejsze z nich to drażliwość, łatwe uleganie zmęczeniu, astenia (stan słabości fizycznej i psychicznej organizmu), amnezja, regres do któregoś ze stadiów okresu dziecięcego, czasem ucieczka w chorobę i alkoholizm.
 
Więcej na:

http://czytamjestempodrugiejstronielustra.wordpress.com/2014/06/04/erik-axl-sund-trauma/#more-455

lub

http://czytam-jestempodrugiejstronielustra.blogspot.com/2014/06/erik-axl-sund-trauma.html#more